Exakt lika fuktighetsgrad över hela ridbanans yta, än om det spöregnar.

Väder och vind gör ingen skillnad

Vilket underlag du än väljer som finns på marknaden, med eller utan fiber, har du samma problem, du måste vattna. Alla ridbanor behöver fukt för att vara dammfria, ha bra svikt och inte bli lösa och oridbara.

När solen ligger på en varm sommardag avdunstar vattnet och det behöver vattnas på ovanifrån. Ofta behöver man vattna flera gånger om dagen och inte sällan krävs att man får ordna extra vattenförsörjning för att enbart kunna tillgodose vattenbehovet. Dagens banor är byggda för att tåla stora regnmängder, tyvärr blir problemet med dessa banor det omvända när man behöver vattna på sommaren, det försvinner då istället ut genom dräneringssystemet. När det är stark vind så försvinner också mycket av det vatten du vattnar med på väg ner mot marken med mycket vattenåtgång som följd.

High Tide System bygger på att du slipper vattna ovanifrån.
Istället fylls vattnet på automatiskt underifrån så vattenmättnaden hålls konstant. Regnar det krävs en mycket bra dränering för att inte banan ska stå i vatten, vårt koncept bygger på att vid kraftiga regn så rinner vattnet ut bakvägen. Vid skyfall vid en tävling kan banan snabbt bli ridbar igen.

Comments are closed.