skoffa-grus

Miljövänligt

Alla vet idag hur stora krav myndigheter ställer på miljöåtervinning och hur kostsamt det kan vara att lämna miljöfarligt avfall. Många av marknadens material är inte återvinningsbara utan man måste betala för att bli av med det, i sämsta fall upp till 1000:-/ ton.

Vårt material är genomgående rent naturgrus och kan köras direkt ut på åkern som gödning när du vill byta ut den övre förorenade toppskiktet.

Ett miljöskäl som också är av betydelse är att det är helt dammfritt vilket ger en bra miljö för både häst och ryttare, vilket betyder inga luftvägsproblem och dessutom hålls ridhuset rent och fritt från damm. Hur många gånger har du inte lutat dig mot en ridhusvägg med en smutsig jacka som resultat.

Comments are closed.