ridbaneunderlagtest

Lars Roepstorff har varit och mätt vår bana!

Oftare och oftare dyker debatterna upp huruvida ridbaneunderlaget är bra eller skadliga för hästen, det diskuteras om vilket underlag man ska ha, vad som är bäst till vilket ändamål osv. Vi följer diskussionerna förstås, vi lyssnar mellan raderna och börjar förstå att vårt ridbanekoncept är något som man här i Sverige börjar prata om på allvar. Att det funnits utomlands sedan länge och att Ludger Beerbaum sen många år rider på just en Ebb och flodbana är ingen tillfällighet och har nyss anlagt ytterligare en utebana med Ebb och Flodkonceptet. Han vill ha det bästa förstås.

Lars Roepstorff, professor vid SLU har gjort en forskningsstudie kring ridbanor och hur underlaget faktiskt påverkar hästen. Han har tagit fram 6 parametrar som beskriver de funktionella egenskaperna. Här är en kortfattad beskrivning, vill du veta mer – klicka här.

Ytfastheten påverkar hoven när hovens inbromsning sker. Belastningen på benens leder och ligament påverkas. Dämpningen av belastningen kan ske på olika sätt, underlaget kan vara löst, men kan också dämpas med elastisitet och svikt. Är greppet för bra kan skador uppkomma, häst under normala förhållande och med ett biologiskt material får ett naturligt glid vid landningen. Jämnhet i underlaget gör att benens leder inte påfrestas och det är viktigt att hoven träffar marken jämnt. Enhetligheten, att underlaget är likadant överallt på banan skapar en avspänd häst.

Lars Roepstorff var hos oss i mitten av januari och mätte våra banor med sin mekaniska hov. Vi kan utifrån mätningen och de parametrar han fastställer beskriva vårt koncept. Bana med ett grepp där hoven får en liten glidning och fastnar därför inte i underlaget vid nedtrampet. Dämpning av belastningen med en viss svikt, sker på grund av mättnaden av vatten i banans underlag. Underlaget är jämnt utan stora gropar. Enhetligheten i underlaget är stort, likadant överallt på banan på grund av att bevattningen är jämn överallt, ingen dubbelbevattning eller obevattnade ytor.

Vi inväntar provsvar från Lars och återkommer med dessa. Vi är glada över att det kommer mer och mer fakta och mindre tyckande och trender.

Comments are closed.