ridbanan

Ekonomiska fördelar

 • Lågt driftsunderhåll
 • Låg personalkostnad
 • Ingen bevattning ovanifrån
 • Låg vattenåtgång
 • Mindre harvning
 • Inga dyra maskiner krävs, diesel m.m
 • Inget riduppehåll för bevattning eller harvning vid t ex tävling
 • Skonsamt underlag/mindre skador på hästarna
 • Inget damm. Rent ridhus
 • Miljövänligt, inga restprodukter vid byte av underlag
 • Snabb byggnation

Comments are closed.